Watykan - Muzea Watykańskie (Musei Vaticani)

Muzeum Watykańskie udostępnione zostało publiczności już w 1787 roku. Początki tej kolekcji związane są z pontyfikatem Sykstusa IV i Juliusza II. Pontyfikaty kolejnych papieży powiększały kolekcję. W tej chwili, aby zapoznać się ze zgromadzonymi zbiorami należy spędzić w muzeum 8 lat. Jednym z pomieszczeń włączonych w struktury muzeum jest Kaplica Sykstyńska. Ciekawostką dla naszych rodaków zwiedzających muzeum jest Sala Sobieskiego w której zobaczyć można obraz Jana Matejki przedstawiający Jana III Sobieskiego po zwycięstwie pod Wiedniem. Obraz ten został podarowany Leonowi XIII w dwusetną rocznicę tego wydarzenia.


Poniżej bilety jubileuszowe:

 

 

http://www.museivaticani.va/