Florencja - Kościół Św. Krzyża (Santa Croce)

Myślę, że to najważniejsza świątynia Florencji. I nie chodzi tylko o katalog dzieł sztuki, jaki zobaczyć można w jej wnętrzu, ale o to jakie osobistości znalazły w niej swój wieczny odpoczynek.
Ale od początku. Świątynia konsekrowana była w roku 1443, pomimo że prace budowlane zakończono w 1385 roku.Wkraczając na plac przed kościołem widzimy przepiękną fasadę powstałą w latach 1853-63. Tuż obok świątyni znajduje się pomnik Dantego. Do wnętrza świątyni dostajemy się wejściem zlokalizowanym za Dantem po lewej stronie wspomnianej fasady.
Co zobaczymy wewnątrz:
- liczne freski zdobiące kaplice boczne z których najważniejszymi są freski Giotta w Capella Bardi i Capella Peruzzi (po prawej stronie ołtarza głównego)
- krucyfiks wyrzeźbiony przez Donatella w Capella Bardi
- nagrobki: Michała Anioła, Machiavellego, Rossiniego, Galileusza oraz innych.
Ciekawostka pierwsza: na jednej ze ścian znajduje się tablica z napisem: Leonardo da Vinci. To oczywiście tylko tablica, którą florentyńczycy umieścili w tym miejscu, bo przecież trudno, aby w gronie tak wielkich osób zabrakło i tego człowieka.
Ciekawostka druga: wewnątrz świątyni pochowani zostali również nasi rodacy. Są to: malarz Michał Bogoria-Skotnicki, książę Michał Kleofas Ogiński, Zofia Zamoyska z Czartoryskich oraz Zofia Cieszkowska z Kickich. Kto nie może odwiedzić Florencji identyczny nagrobek Zofii Zamoyskiej zobaczy w kaplicy pałacowej Kozłówki.

 

Starsza wersja biletu wstępu:www.santacroceopera.it

Florencja - Galeria Ufizzi (Galleria degli Uffizi)

Kolejna na tym blogu, zaliczana do największych na świecie, galeria malarstwa. Powstała dzięki Medyceuszom. Pałac w którym obecnie mieści się galeria powstał w 1560 roku jako pomieszczenia biurowe dla urzędników księcia Cosimo I. Same zbiory zapisane zostały Florencji (pod warunkiem, że nigdy jej nie opuszczą) przez Annę Marię Luizę. Galeria składa się z ponad 45 sal. Niestety wejście do galerii jest niezwykle trudne. Ułatwieniem jest zamówienie biletów przez internet na określoną godzinę, ale nie zmienia to faktu, że swoje trzeba będzie odstać w ogromnych kolejkach.
Co zobaczymy, gdy uda nam się wejść do wewnątrz? Ogromną kolekcję malarstwa renesansowego. To właśnie tutaj znajdują się dzieła: portret księżnej i księcia Urbino Piera della Francesca, Madonna z Dzieciątkiem i Aniołami Fra Filippo Lippiego, Narodziny Wenus, Primavera, Portret młodzieńca z medalem Botticellego, Zwiastowanie Leonarda, Święta Rodzina Michała Anioła, Madonna ze szczygłem Rafaela, Wenus z Urbino Tycjana oraz inne obrazy takich artystów jak: Dürer, Van Dyck, Veronese, Rubens, Rembrandt, Caravaggio, Goya.
Niestety z uwagi na ilość turystów zwiedzanie galerii w sezonie nie należy do przyjemności. http://www.uffizi.com/

Siena - Katedra (Duomo)

Sieneńska katedra góruje nad miastem i zachwyca zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. Zaliczana jest do najpiękniejszych katedr we Włoszech. Aby docenić wszystkie dzieła zgromadzone w tej świątyni z pewnością trzeba w niej spędzić co najmniej pełny dzień. Najcenniejszymi elementami wyposażenia katedry są:
- posadzka - składająca się z 56 płyt marmurowych ze wspaniałą dekoracją sgraffitową. Spora jej część jest przykryta w celu ochrony przed zniszczeniem.
- kazalnica - pokryta płaskorzeźbami ukazującymi żywot Chrystusa. Jej autorem jest Nicola Pisano.
- ołtarz kardynała Piccolominiego - w dolnych niszach znajdują się posągi świętych wykonane przez młodego Michała Anioła.
- Biblioteka Piccolominich - pokryta freskami Pinturicchia i zawierająca bibliotekę Piusa II.
- Capella di San Giovani - również ozdobiona freskami Pinturicchia lecz obok nich zobaczyć można XV-wieczną chrzcielnicę i posąg św. Jana Chrzciciela dłuta Donatella.
Powyższe elementy wystroju katedry to tylko wybór z tego co można w jej wnętrzu zobaczyć.
Warto dopłacić i wykupić bilet łączony upoważniający do wejścia do Baptysterium. http://www.operaduomo.siena.it/

San Gimignano - Katedra (Duomo)

Napisałem Duomo, czyli katedra, ale kościół ten tytuł katedry utracił w 1348 roku, kiedy miasteczko przestało być siedzibą biskupa. Obecnie kościół ten ma status kolegiaty, ale nie zmienia to faktu, że wnętrze zachwyca bogactwem fresków. W nawie północnej zobaczyć można 26 scen ze Starego Testamentu, w nawie południowej mamy sceny z życia Chrystusa, a na ścianie przy wejściu znajduje się Sąd Ostateczny. Kaplicę św. Finy - patronki miasta - znajdującą się przy południowej nawie bocznej ozdabiają freski autorstwa Domenica Ghirlandaia.


http://www.duomosangimignano.it/

Volterra - Muzeum Etruskie (Museo Etrusco Guarnacci)

Najlepsze muzeum etruskie poza Rzymem. Niestety dla laików odwiedzających to - bezsprzecznie ważne i cenione we Włoszech - miejsce jest ono mocno monotonne. Sale znajdujące się na parterze muzeum w większości wypełniają niemal jednakowe urny. Wspinając się na drugie piętro - znów urny. Jednakże to na drugim piętrze znajdują się dwa najważniejsze dla tego miejsca eksponaty. Pierwszy z nich to Gli Sposi. Jest to piękny nagrobek przedstawiający parę Małżonków. Drugim eksponatem jest Ombra della Sera - Wieczorny Cień. Jest to zadziwiająca brązowa figurka przedstawiająca wydłużony akt młodego chłopca. Mówi się o niej, że przedstawia Cień Duszy, który obok Duszy i Ciała tworzy Człowieka, a widoczny staje się w momencie jego śmierci. Tylko zadowolony Cień Duszy pozwala na rozłączenie tego co materialne od tego co niematerialne. Rzut oka na tę statuetkę wynagradza zwiedzanie nudą zalatujących poprzednich sal muzealnych.
Florencja - Stary Pałac (Palazzo Vecchio)

Budowę tego pałacu rozpoczęto w 1299 roku. Obecnie pałac ten jest siedzibą władz miasta, ale wiele z wnętrz udostępnionych jest turystom. Poprzez pięknie ozdobiony z okazji małżeństwa Franceska Medyceusza z Joanną Austryjacką w 1565 roku dziedziniec, schodami dostajemy się na pierwsze piętro i wchodzimy do Sali Pięciuset. Jest to najważniejsza sala pałacu. We wnętrzu tym przykuwają uwagę freski Vasariego ilustrujące zwycięstwo Florencji nad Pizą i Sieną. Lecz najważniejszym obiektem tej sali jest posąg Michała Anioła Zwycięstwo. Warte obejrzenia są również: Capella di Eleonora (dekorowana przez Bronzina) i Sala dei Gigli (rzeźba Donatella Judyta i Holofernes oraz freski Ghirlandaia).

 


http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/palazzovecchio

Orvieto - Miasto podziemne (Orvieto Underground)

Kilka kroków od przepięknej katedry w Orvieto znajduje się ciekawostka związana z historią miasta. Jest to kompleks grot utworzonych przez mieszkańców miasta pod powierzchnią ziemi. Miasto Orvieto założone zostało na skale tufowej, która dzięki swym właściwościom pozwoliła na powstanie miasta pod miastem. Wydrążone przez mieszkańców miasta groty służyły przede wszystkim celom gospodarskim (produkcja oliwy, hodowla gołębi do celów spożywczych, drążenie studni głębinowych). W okresie II wojny światowej w grotach zorganizowane były schrony. W chwili obecnej skatalogowanych jest około 1200 grot, ale ich ostateczna liczba nie jest znana.http://www.orvietounderground.it

Lucca - Katedra (Duomo)

Tradycja mówi, że pierwszy kościół powstał w tym miejscu w VI w. Budowa obecnego gmachu rozpoczęła się w 1060 roku, a konsekracji dokonał papież Aleksander II dziesięć lat później. Najważniejszym elementem fasady jest ciąg XIII wiecznych płaskorzeźb wokół atrium i drzwi. Wnętrze katedry kryje wiele interesujących dzieł sztuki. Najważniejsze z nich to:
- Tempietto - kaplica Świętej Twarzy - zawierająca krucyfiks z drzewa cedrowego wykonany przez Nikodema, świadka ukrzyżowania. W rzeczywistości jest to XIII wieczna kopia dzieła z VIII wieku. Z krucyfiksem wiąże się legenda opowiadająca historię jego pojawienia się w Lukce.
- nagrobek Ilarii del Caretto
- obraz Domenica Ghirlandaia Madonna z Dzieciątkiem wśród świętych

http://www.museocattedralelucca.it/