Florencja - Kościół Św. Krzyża (Santa Croce)

Myślę, że to najważniejsza świątynia Florencji. I nie chodzi tylko o katalog dzieł sztuki, jaki zobaczyć można w jej wnętrzu, ale o to jakie osobistości znalazły w niej swój wieczny odpoczynek.
Ale od początku. Świątynia konsekrowana była w roku 1443, pomimo że prace budowlane zakończono w 1385 roku.Wkraczając na plac przed kościołem widzimy przepiękną fasadę powstałą w latach 1853-63. Tuż obok świątyni znajduje się pomnik Dantego. Do wnętrza świątyni dostajemy się wejściem zlokalizowanym za Dantem po lewej stronie wspomnianej fasady.
Co zobaczymy wewnątrz:
- liczne freski zdobiące kaplice boczne z których najważniejszymi są freski Giotta w Capella Bardi i Capella Peruzzi (po prawej stronie ołtarza głównego)
- krucyfiks wyrzeźbiony przez Donatella w Capella Bardi
- nagrobki: Michała Anioła, Machiavellego, Rossiniego, Galileusza oraz innych.
Ciekawostka pierwsza: na jednej ze ścian znajduje się tablica z napisem: Leonardo da Vinci. To oczywiście tylko tablica, którą florentyńczycy umieścili w tym miejscu, bo przecież trudno, aby w gronie tak wielkich osób zabrakło i tego człowieka.
Ciekawostka druga: wewnątrz świątyni pochowani zostali również nasi rodacy. Są to: malarz Michał Bogoria-Skotnicki, książę Michał Kleofas Ogiński, Zofia Zamoyska z Czartoryskich oraz Zofia Cieszkowska z Kickich. Kto nie może odwiedzić Florencji identyczny nagrobek Zofii Zamoyskiej zobaczy w kaplicy pałacowej Kozłówki.

 

Starsza wersja biletu wstępu:www.santacroceopera.it