San Gimignano - Katedra (Duomo)

Napisałem Duomo, czyli katedra, ale kościół ten tytuł katedry utracił w 1348 roku, kiedy miasteczko przestało być siedzibą biskupa. Obecnie kościół ten ma status kolegiaty, ale nie zmienia to faktu, że wnętrze zachwyca bogactwem fresków. W nawie północnej zobaczyć można 26 scen ze Starego Testamentu, w nawie południowej mamy sceny z życia Chrystusa, a na ścianie przy wejściu znajduje się Sąd Ostateczny. Kaplicę św. Finy - patronki miasta - znajdującą się przy południowej nawie bocznej ozdabiają freski autorstwa Domenica Ghirlandaia.


http://www.duomosangimignano.it/