Volterra - Muzeum Etruskie (Museo Etrusco Guarnacci)

Najlepsze muzeum etruskie poza Rzymem. Niestety dla laików odwiedzających to - bezsprzecznie ważne i cenione we Włoszech - miejsce jest ono mocno monotonne. Sale znajdujące się na parterze muzeum w większości wypełniają niemal jednakowe urny. Wspinając się na drugie piętro - znów urny. Jednakże to na drugim piętrze znajdują się dwa najważniejsze dla tego miejsca eksponaty. Pierwszy z nich to Gli Sposi. Jest to piękny nagrobek przedstawiający parę Małżonków. Drugim eksponatem jest Ombra della Sera - Wieczorny Cień. Jest to zadziwiająca brązowa figurka przedstawiająca wydłużony akt młodego chłopca. Mówi się o niej, że przedstawia Cień Duszy, który obok Duszy i Ciała tworzy Człowieka, a widoczny staje się w momencie jego śmierci. Tylko zadowolony Cień Duszy pozwala na rozłączenie tego co materialne od tego co niematerialne. Rzut oka na tę statuetkę wynagradza zwiedzanie nudą zalatujących poprzednich sal muzealnych.