Moskwa - Sobór Wasyla Błogosławionego (Собор Василия Блаженного)

Nie ma Moskwy w oczach ludzi na całym świecie bez tej świątyni. Obok Kremla jest to chyba najbardziej rozpoznawalne miejsce tego miasta. Świątynia powstała w latach 1555 - 1561. Sobór składa się z dziewięciu oddzielnych cerkwi z których najbardziej czczoną jest cerkiew w której spoczywają zwłoki proroka i cudotwórcy Wasyla Błogosławionego. Budowniczym tego obiektu był podobno Postnik Jakowlew, który wg legendy po zakończeniu prac został oślepiony, aby nigdzie indziej na świecie nie powstał podobny cud architektury. Obecny wygląd Sobór przybrał po pożarze w roku 1583. Ale dopiero pod koniec XVII wieku pomalowane zostały w wielobarwne wzory. W 1991 roku Sobór zwrócony został prawosławnym wiernym.

 


http://www.saintbasil.ru/