Warszawa - Pałac Namiestnikowski

Znajdujący się przy Krakowskim Przedmieściu Pałac Namiestnikowski od 1994 roku służy jako siedziba Prezydenta Polski. Jest to największy pałac w Warszawie. Powstał w latach czterdziestych XVII wieku jako siedziba Koniecpolskich. Pałac składa się z czterokondygnacyjnego budynku głównego oraz dwóch dwukondygnacyjnych skrzydeł bocznych. Gmach był wielokrotnie przebudowywany i przeznaczany do różnych celów. Przez długi czas w budynku tym mieścił się np. teatr. W budynku tym gościł Napoleon, car Aleksander I, pierwszy publiczny koncert dał Fryderyk Chopin, a obecnie odwiedzają go wszyscy znamienici goście przybywający z wizytą oficjalną do Polski.
http://www.prezydent.pl/