Praga - Klasztor na Strahowie (Strahovský klášter)

Klasztor na Strahowie w szczytowym okresie rozwoju zakonu norbertanów - do których należał - był jednym z najbogatszych. W zabudowaniach klasztornych znajdują się dwie z najpiękniejszych barokowych bibliotek w Europie. Pierwsza to Sala Filozoficzna. Przepiękne drewniane wyposażenie tej sali oraz księgozbiór przeniesiony został z rozwiązanego klasztoru na Morawach. Znaczenie tego księgozbioru było tak ważne, że aby przeprowadzka była możliwa mnisi przebudowali pomieszczenia własnej biblioteki w celu pomieszczenia całego wyposażenia. Drugą - starszą biblioteką - jest Sala Teologiczna. Powstała ona w 1671 roku. Wyposażenie tej sali jest starsze niż sama biblioteka. Do wyposażenia tej biblioteki należy sześć dawnych globusów i drewniane pulpity. Najstarszym dziełem przechowywanym w bibliotekach na Strahowie jest Ewangeliarz Strahowski. Manuskrypt ten pochodzi z IX wieku.
Rada dla zwiedzających: jeżeli jesteście zainteresowani robieniem zdjęć we wnętrzach koniecznie zakupcie odpowiedni bilet. Obsługa bardzo pilnie przestrzega zakazu fotografowania bez tego uprawnienia.http://www.strahovskyklaster.cz/