Gdańsk - Dom Uphagena

Dom Uphagena lub też Muzeum Wnętrz Mieszczańskich to kamienica znajdująca się przy ul. Długiej. Jest to jedyny tego typu obiekt w Polsce. Kamienica od 1775 roku należała do Johanna Uphagena - wpływowego, gdańskiego mieszczanina, który testamentem przekazał kamienicę na cele założonej przez siebie fundacji. W wyniku zaniedbań miasto przejęło kamienicę w roku 1911 i utworzyło w jej wnętrzach muzeum. Obecnie - po odtworzeniu jej wnętrz po wojennych zniszczeniach - podziwiać można pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze z epoki Uphagena.


 http://www.mhmg.pl/oddzial/4/dom-uphagena