Gdańsk - Muzeum Bursztynu

Wędrując z dworca PKP na Długi Targ mijamy gotycko-renesansowy zespół budynków dawnego więzienia i katowni. To właśnie w tych zabudowaniach kilka lat temu powstał najmłodszy oddział MHMG - Muzeum Bursztynu. Muzeum to prezentuje nie tylko historię powstawania i pozyskiwania bursztynu, ale również rzemiosło związane z tym kruszcem.

http://www.mhmg.pl/oddzial/8/muzeum-bursztynu