Warszawa - Zamek Królewski

Pierwotnie zamek był rezydencją książąt mazowieckich. Dopiero od XVI wieku pełnił funkcję siedziby króla i Sejmu jako władz Rzeczpospolitej. W posiadanie królewskie zamek objęty został przez Zygmunta I. Wśród najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce na zamku wymienić należy: hołd cara Rosji Wasyla IV złożony Zygmuntowi III Wazie; uchwalenie konstytucji 3 Maja; koronacja i detronizacja cara Mikołaja I jako króla Polski. Zamek Królewski przechodził w swej historii liczne dewastacje oraz grabieże rozpoczęte przez wojska szwedzkie. Obecny stan budynku i wnętrz jest wynikiem ogromnego zaangażowania polaków w czyn odbudowy tego obiektu po zniszczeniach II wojny światowej. Obecnie Zamek pełni funkcję muzeum oraz miejsca oficjalnych wydarzeń państwowych.
https://www.zamek-krolewski.pl/