Wenecja - Pałac Dożów (Palazzo Ducale)

Pałac Dożów przez blisko 1000 lat był siedzibą władających Wenecją dożów, policji i sądu najwyższego. W pałacu tym mieściło się również więzienie, izba tortur oraz inne instytucje administracyjne.
Pierwszy pałac powstał w tym miejscu w 814 roku. Dwukrotnie niszczony pożarami (976 r. i 1106 r.) ostatecznie od roku 1314 przebudowywany tak, że w roku 1550 osiągnął obecny wygląd. Po kolejnych wielkich pożarach w 1574 i 1577 roku pałac zawalił się i zastanawiano się nad całkowitym jego wyburzeniem.
Zwiedzanie pałacu rozpoczyna się od Scala d'Oro - Złotych Schodów. Korytarz ze schodami wiedzie na piętro i zapowiada jakie piękno i bogactwo zobaczyć będzie można w kolejnych salach. Każdy Doża dokładał wiele uwagi do tego, aby pozostawić w pałacu ślad swojego panowania bogatszy i piękniejszy od swojego poprzednika. Dlatego w pierwszym pomieszczeniu - Sala dell' Anticollegio - które było poczekalnią dla oczekujących na audiencję zobaczyć możemy obrazy Tintoretta i Veronesego. Ci sami artyści zdobili kolejną salę - Sala del Collegio - w której odbywały się posiedzenia rady sprawującej władzę. Kolejnymi salami są Sala del Senato, Sala del Consiglio dei Dieci (Rady Dziesięciu), Sala della Busola (ze skrzynką w kształcie paszczy lwa do której wrzucano donosy dotyczące pracy urzędników doży), a następnie sale zbrojowni. Po obejrzeniu tych pomieszczeń docieramy do najpiękniejszego wnętrza pałacu tj. olbrzymiej Sala del Maggior Consiglio w której znajduje się największy na świecie obraz olejny, którego autorem jest Tintoretto. W sali tej zbierali się członkowie Wielkiej Rady (liczyła ona około 2000 członków). Po opuszczeniu tej sali trasa zwiedzania wiedzie do więzień i Mostu Westchnień. W XVIII wieku wśród osadzonych tutaj znalazł się Casanova.


Bilet do Pałacu Dożów uprawnia również do zwiedzenia: Museo Correr, Museo Archeologico i Sale Monumentali Biblioteca Marciana.

 
 
 
 
http://palazzoducale.visitmuve.it/