Rzym - Muzeum Kapitolińskie (Musei Capitolini)

Przy Piazza del Campidoglio, którego przebudowę zaprojektował Michał Anioł, znajdują się pałace będące siedzibą Muzeum Kapitolińskiego. Pierwsze zbiory podarowane zostały przez Sykstusa IV w 1471 roku. Kolejni papieże również byli mecenasami tego muzeum powiększając jego zbiory. Eksponatami tego muzeum jest starożytna sztuka grecka i rzymska. To w tym muzeum zobaczyć można oryginał Wilczycy Kapitolińskiej.

http://www.museicapitolini.org/