Kudowa Czermna - Kaplica Czaszek

Ta niewielka barokowa kaplica powstała w latach 1776-1804 z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii św. Bartłomieja - Wacława Tomaszka. Ksiądz Tomaszek wraz ze swoim grabarzem i kościelnym postanowili wydobyć znajdujące się płytko w ziemi szczątki ludzkie pochodzące prawdopodobnie z okresu wojny trzydziestoletniej, wojny prusko-austriackiej, wojny siedmioletniej oraz ofiar szerzących się pomiędzy wojnami epidemii cholery. Ściany i sklepienie kaplicy pokryte zostało około 3 tys. czaszek i kości. Dalsze 20-30 tys. znajduje się w krypcie pod kaplicą. Wśród znajdujących się w kaplicy kości spoczęły również szczątki twórców kaplicy.
W kaplicy z uwagi na charakter odwiedzanego miejsca obowiązuje zakaz fotografowania.


 

http://www.czermna.pl/