Wrocław - Muzeum Sztuki Cmentarnej

Chyba jedyne takie muzeum w Polsce. Powstało w 1991 roku w celu ochrony przed całkowitym zniszczeniem architektury sakralnej na terenie Starego Cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej. Pierwszy pochówek miał miejsce w 1856 roku, a ostatni w 1942. Na terenie cmentarza znajduje się około 12 tys. nagrobków. Wśród zachowanych grobowców zobaczyć można stylizacje czerpiące z wielu źródeł historii architektury. Są tutaj grobowce w stylu od starożytności po klasycyzm, a późniejsze reprezentują secesję czy modernizm. Nadaje to tej nekropolii wygląd odmienny od innych cmentarzy żydowskich. Nekropolia odzwierciedla również zamożność i pozycja społeczna ówczesnej gminy żydowskiej.
Wśród pochowanych na tym cmentarzu osobistości wymienić należy m.in.:
- Ferdinanda Lassalle'a - polityk i twórca partii socjalistycznej w Niemczech.
- Ferdinanda Cohna - botanik i mikrobiolog, uznawany obok Roberta Kocha za twórcę bakteriologii.
- Auguste i Siegfried Stein - rodzice Edyty Stein, która jako św. Teresa Benedykta od Krzyża uznana została przez Jana Pawła II za patronkę Europy.

 
 
 
 http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/CMS/muzeum_sztuki_cmentarnej/muzeum_sztuki_cmentarnej.html