Asyż - Bazylika Matki Boskiej Anielskiej (Basilica Santa Maria degli Angeli)

Dzisiaj podróż bez biletu. Do miejsca związanego dosyć ściśle z kultem św. Franciszka i św. Klary. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej lub Najświętszej Maryi Panny od Aniołów powstała na polecenie Piusa V. Jej budowa odbywała się w latach 1569 - 1679. Co szczególnego jest w tym miejscu i jak wiąże się ono z wymienionymi świętymi? Bazylika zbudowana została, aby chronić znajdujący się wewnątrz budynek - tzw. Porcjunkulę (Cząsteczkę). Czym jest Porcjunkula? Jest to kościółek, który św. Franciszek otrzymał od zakonu benedyktynów i własnoręcznie odbudował. W tym miejscu także św. Klara złożyła śluby zakonne. A na koniec jest to miejsce w którym św. Franciszek zmarł.
Dlaczego w wieczór wigilijny spędzam czas, aby wspomnieć o tym miejscu? Gdyż to właśnie od św. Franciszka pochodzi tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych. A kiedy jak nie dzisiaj wspomnieć o tym najlepiej. Według tradycji to również św. Franciszek zaśpiewał pierwszą kolędę. I tak właśnie wiążę to miejsce z czarem tego szczególnego dla wszystkich wieczoru.
Dodam również, że tuż przy Bazylice znajduje się ogród róż bez kolców oraz szopka. Jak mi powiedziano, ale nie udało mi się tego potwierdzić, przy wspomnianej szopce kolędy można śpiewać przez cały rok i zostało to usankcjonowane przez papieża.

  
 
http://www.porziuncola.org/