Niedzica - Zamek Dunajec

Ten bajecznie zlokalizowany zamek pochodzi prawdopodobnie z XIV wieku. Wówczas to stanowił strażnicę na granicy Węgier i Polski. Stąd pochodził dziadek pierwszej żony Zygmunta Starego - Barbary. Ale dopiero po I wojnie światowej tereny te wraz z zamkiem weszły w skład ziem polskich. Dzisiaj jest on jedną z najładniejszych atrakcji południowej małopolski. Wnętrza zamku wielokrotnie wykorzystywane były przez filmowców.

 

 

 
 http://www.zamek-w-niedzicy.pl/