Ryga - Katedra św. Jakuba (Svētā Jēkaba Katedrāle, Rīgas Doms)

Pierwsza informacja o tej świątyni pochodzi z 1225 roku. Wówczas opiekę nad tą świątynią sprawował zakon franciszkanów. Jednakże od czasów reformacji katedra przechodziła z rąk do rąk służąc naprzemiennie protestantom i katolikom. W 1523 roku wygłoszono tutaj pierwsze kazanie w języku łotewskim. Posługę w tym kościele sprawował również Piotr Skarga.
W ciągu wieków katedra była kilkukrotnie przebudowywana lub odbudowywana. W wieku XV do katedry dobudowano kaplicę św. Krzyża, w XVII w. pojawiła się barokowa wieża, a z końca XVIII w. pochodzi klasycystyczny portal wejściowy.
W katedrze znajdują się czwarte w Europie organy. Powstały one w latach 1883-84 i składają się z 6768 piszczałek.

 
 http://www.doms.lv/index/