Petersburg - rejs po Mojce

Lubię - o ile jest to możliwe - korzystać w odwiedzanych miejscach z dodatkowych atrakcji i możliwości poznawania miejsc z różnych perspektyw. Taką inną perspektywą jest z pewnością możliwość poznawania miasta płynąc rzeką lub kanałami. Rejs po Mojce w Petersburgu jest bardzo popularną atrakcją turystyczną. Widać to po ilości stateczków wycieczkowych mijających się miejscami z dużą trudnością. Cóż się dziwić skoro do miasta tego przybywa się, aby oglądać m.in. mosty ... Polecam tę atrakcję z czystym sumieniem, a płynąc po Mojce wyglądajcie maleńkiej figurki szczygiełka, która popularna jest wśród uczniów i studentów tego miasta.