Kletno - Jaskinia Niedźwiedzia

W 1966 roku podczas prac wydobywczych w kamieniołomie odsłonięto wlot do jaskini wypełnionej dużą ilością kości. Pierwszym przypuszczeniem było odkrycie masowego grobu, ale dokładniejsze oględziny spowodowały wezwanie w to miejsce geologów i paleontologów. Jak się później okazało odkryta została największa i najdłuższa jaskinia Sudetów. Korytarze tej jaskini mają ponad 4 km długości i praktycznie każdego roku odkrywane są kolejne. Jaskinia Niedźwiedzia uważana jest za najciekawszą z uwagi na bogatą szatę naciekową. Zobaczyć można standardowo liczne stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, ale także kaskady, kopuły, misy naciekowe i draperie. Wspomniane wcześniej kości należały do dużej ilości niedźwiedzi jaskiniowych, lwów jaskiniowych, wilków, hien jaskiniowych, lisów, kun jaskiniowych oraz innych mniejszych ssaków.
Ale jaskinia nadal żyje. Jest ona naturalną ostoją dla kilku gatunków nietoperzy. Natknąć się można również na relikt przeszłości tj. 1,5 centymetrowe żyjątko zwane studniczkiem. Ten bezkręgowiec to żyjący relikt z trzeciorzędu. Stanowił wówczas faunę morską.
Turyści pragnący zwiedzić jaskinię powinni z wyprzedzeniem telefonicznie zarezerwować bilety wstępu. Bez tego dostanie się do wnętrza może okazać się niemożliwe. Osoby chcące wykonywać zdjęcia muszą zapłacić za taką możliwość. Ponieważ grupy są nieliczne i to prowadzący grupę przewodnik decyduje jak długo świeci się światło na trasie zwiedzania fotografowanie jest dosyć rygorystycznie pilnowane. Przed wejściem do samej jaskini w pawilonie w którym znajduje się wejście zobaczyć można film dokumentalny pokazujący prace speleologów i korytarze, które nie są udostępnione do zwiedzania. Warto poświęcić chwilę i popatrzeć na to co nie wszyscy mogą zobaczyć na żywo.


 
 
 
 

http://www.jaskinianiedzwiedzia.pl