Kraków - Teatr im. Juliusza Słowackiego

W latach 1891-1893 powstał w miejscu wyburzonego kościoła Św. Ducha budynek Teatru Miejskiego. Budowlę zaprojektował Jan Zawiejski. Ówcześnie był to pierwszy budynek Krakowa z oświetleniem elektrycznym. Podczas pierwszego spektaklu wystawiono fragmenty utworów Mickiewicza, Słowackiego i Fredry. W 1909 roku teatr otrzymał patrona w postaci wieszcza - Juliusza Słowackiego, a po pierwszym partonie - Aleksandrze Fredro - pozostała pamiątka w postaci popiersia znajdującego się przed głównym wejściem do teatru. Scena przed oczami widzów zasiadających na widowni odgrodzona jest przepiękną kurtyną wykonaną ponad 110 lat temu przez Henryka Siemiradzkiego.
Istnieje możliwość zamówienia zwiedzania teatru z przewodnikiem.


 
http://www.slowacki.krakow.pl/