Wrocław - Muzeum Człowieka

To malutkie muzeum - zaledwie trzy pomieszczenia ekspozycyjne - mieści się w budynku Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej. Trzon ekspozycji stanowią eksponaty z kolekcji gromadzonej w okresie przedwojennym i uzupełniane po 1946 roku. Zobaczyć tutaj można kości zmienione w wyniku procesów chorobowych, drogę ewolucyjną człowieka na podstawie oryginalnych czaszek lub ich gipsowych odlewów z różnych części świata, a także można zapoznać się z obrządkami pogrzebowymi polegającymi na mumifikacji.


 
http://www.antropo.uni.wroc.pl/muzeum_czlowieka/