Moskwa - Państwowy Pałac Kremlowski (Государственный Кремлевский дворец)

Pierwsze co rzuca się w oczy wchodzącym na teren Kremla to przytłaczający gmach Państwowego Pałacu Kremlowskiego. Jest to jedyny obiekt na terenie Kremla powstały współcześnie. Jego istnienie w zabytkowej tkance tego miejsca stanowiło przez pewien okres przeszkodę przed wpisaniem Kremla na listę światowego dziedzictwa UNESCO. O wybudowaniu tego obiektu zadecydował Nikita Chruszczow. Jego budowa trwała w latach 1959-61. Do lat 90-tych miejsce to nosiło nazwę Pałac Zjazdów. W tamtych czasach używano go od przeprowadzania zjazdów działaczy partyjnych, a obecnie odbywają się tutaj kongresy, przedstawienia teatralne i baletowe. W całym budynku jest 800 pomieszczeń, a największa sala widowiskowa może pomieścić 6000 osób. Aby budynek nie zdominował swoją wielkością innych zabytków Kremla jego budowa nie była prowadzona w górę, ale w dół. Pod powierzchnią ziemi ukryte jest 5 kondygnacji sięgających 15 metrów w głąb ziemi. I chwała za to budowniczym tego pałacu.

 
 
http://www.kremlinpalace.org