Wrocław - Pałac królewski

Tak, tak. Nie pomyliłem się. We Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego mieści się pałac królewski. Pałac powstał w 1717 roku. Początkowo należał do barona Spaetgena, ale po jego śmierci w 1750 roku został zakupiony przez Fryderyka II stając się rezydencją królewską. Stąd Fryderyk Wilhelm III przebywając w rezydencji w 1813 roku prowadził działania wojenne przeciwko Napoleonowi. Ostatnim monarszym właścicielem pałacu był Fryderyk Wilhelm IV. Wówczas to dokonano największych zmian w zabudowie pałacowej czego efekt widać do dzisiaj. Od 1926 roku pałac służy jako siedziba muzeum. Obecnie znajduje się tutaj oddział Muzeum Miejskiego. Prezentowana w salach pałacu wystawa "1000 lat Wrocławia" w sposób niezwykle uporządkowany pozwala prześledzić bogate dzieje tego pięknego miasta. Częścią spaceru przez historię Wrocławia są również sale zajmowane przez królów pruskich.
Drugą stałą wystawą w murach pałacu jest sztuka artystów związanych z Wrocławiem na przełomie XIX i XX wieku.