Praga - Muzeum Franza Kafki (Franz Kafka Museum)

Przyznaję, że nie przeczytałem niczego co napisał Franz Kafka. Myślę, że chyba pora nadrobić tę zaległość. Całe swoje krótkie stosunkowo życie Franz Kafka spędził w Pradze, dlatego wiele jest miejsc w tym mieście w których można natknąć się na ślady pisarza. W muzeum zgromadzono rękopisy, dzienniki i korespondencję Kafki. I chociaż Kafka w swoich dziełach nie nazywa miejsca w których toczy się ich akcja to ekspozycja muzeum próbuje połączyć je właśnie z Pragą. Jak się to udaje mogą ocenić Ci, którzy znają pisarstwo Kafki, zobaczyli Pragę i odwiedzili muzeum.


http://www.kafkamuseum.cz

P.S.
Dla potwierdzenia tezy o wielu miejscach w Pradze w których można natknąć się na Franza Kafkę pokazuję jeszcze dwa zdjęcia nie związane ze muzeum, którego dotyczy wpis.