Rudy - Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy

Około 1253 roku do Rudy książę opolski Władysław sprowadza cystersów. Ci zakładają tutaj klasztor i gospodarzą nadanymi im siedmioma wsiami. Dzięki swej gospodarności pomnażają powierzony im majątek i z powodzeniem zarządzają tym terenem, aż do 1810 roku. Efektem ich obecności jest powstały na początku XIV wieku kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny uznawany za najstarsze sanktuarium maryjne Śląska. W kaplicy znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej Rudzkiej. Oprócz obrazu w kościele znajdują się relikwie Krzyża Świętego oraz relikwie św. Walentego.
Przylegające do kościoła zabudowania klasztorne w XIX wieku przebudowane zostały na rezydencję magnacką pierwszego księcia raciborskiego Wilhelma IV von Ratibor. Potomkowie Wilhelma IV zarządzali tymi posiadłościami do 1945 roku. Po wojnie wojska sowieckie zniszczyły kościół i pałac. Obecnie obiekt znajduje się pod opieką Diecezji Gliwickiej powoli odzyskując swój dawny blask.


 
 
 
 
 
 
 

http://www.rudy-opactwo.pl