Wrocław - Panorama Racławicka

Pod koniec XIX wieku w Europie Zachodniej zapanowała moda na obrazy panoramiczne wystawiane w rotundach. Dosyć szybko zawędrowała ona również do Polski. W latach 1893-1894 na zamówienie rady miasta Lwowa powstaje pod kierownictwem Jana Styki i Wojciecha Kossaka obraz "Panorama Racławicka". Malowidło ma upamiętniać 100-lecie insurekcji kościuszkowskiej. Obraz namalowany został na płótnie żaglowym o wymiarach 120 na 15 metrów. Do 1944 roku obraz można było oglądać w wybudowanej do tego celu rotundzie we Lwowie. Po wojnie w roku 1946 Panorama wraz z częścią dzieł i zbiorów Ossolineum trafiła do Wrocławia, gdzie eksponowana jest do dzisiaj.

 

 

http://www.panoramaraclawicka.pl/