Jaworzyna Śląska - Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

Powstałe w 2004 roku w Jaworzynie Śląskiej Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa jest placówką prywatną. I należy o tym fakcie pamiętać odwiedzając to miejsce i oglądając zgromadzone w starej lokomotywowni eksponaty. To bardzo ważne, gdy widzi się ile pracy, energii i zapału włożono w uratowanie od zapomnienia zgromadzonego tutaj taboru kolejowego. Ale po kolei ...
Jaworzyna Śląska powstała w 1843 roku jako osada dworcowa na linii kolejowej Wrocław - Świebodzice. Rozbudowująca się infrastruktura kolejowa wpływała znacząco na wygląd Jaworzyny. Powstała tutaj 19-nasto stanowiskowa parowozownia wraz z całym zapleczem technicznym, a stacja kolejowa obsługiwała ruch pociągów w czterech kierunkach. Jednakże wprowadzenie elektryfikacji negatywnie odbiło się na ilości przewozów co w efekcie doprowadziło do likwidacji parowozowni w latach 90-tych. Do niedawna w miejscowości funkcjonowała również szkoła kształcąca maszynistów i mechaników.
W Muzeum odwiedzający zobaczyć mogą tabor kolejowy normalnotorowy z okresu od 1890 roku do lat 70-tych XX wieku. Zbiór składa się z 40 lokomotyw parowych (polskich, niemieckich, angielskich i amerykańskich), elektrycznych i spalinowych oraz z ponad 50 wagonów i kolejowych pojazdów specjalnych. Od 2014 roku funkcjonuje "Trasa Parowozowa". Od tego momentu co roku we wrześniu odbywa się tutaj Gala Parowozów na którą przyjeżdżają parowozy również spoza granic Polski.
Bardzo ważne: wszyscy odwiedzający Muzeum muszą zachować ostrożność chcąc wejść na jego teren, gdyż jest on otoczony torami po których odbywa się standardowy ruch pociągów pasażerskich i towarowych.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://muzeumtechniki.pl