Warszawa - Muzeum Techniki

Pozostając w temacie, tym razem prezentuję największe polskie muzeum zajmujące się gromadzeniem zabytków techniki. Muzeum powstało w 1929 roku, ale w czasie wojny jego zbiory uległy rozproszeniu. Po wojnie przywrócono działalność tej placówki dopiero w 1952 roku. Trzy lata później na stałe znalazło swoją siedzibę w Pałacu Kultury i Nauki. W zbiorach muzeum zobaczyć można wiele eksponatów dotyczących polskiej myśli technicznej. Są to: kolekcja motocykli "Sokół", kolekcja odbiorników radiowych, pierwsza na świecie kamera ręczna, pierwszy polski szybowiec, maszyna szyfrująca Enigma, komputer Odra. Zobaczyć również można bezcenne perełki w postaci oryginalnej lotni Otto Lilientala, czy najstarszy w Polsce samochód - De Dion Bouton.
Niestety z powodu ogromnych problemów finansowych muzeum przedstawia sobą obraz nędzy i rozpaczy. Wiele stanowisk multimedialnych nie działa, a ogólny widok ekspozycji przypomina nam jak wyglądały muzea 30 lat temu. Z ostatnich doniesień prasowych wynika, że muzeum ulegnie całkowitej likwidacji. Nie wiadomo jeszcze co stanie się ze zgromadzonymi zabytkami.

 
 
 
 
 

http://mtip.pl/