Wrocław - Panorama plastyczna dawnego Lwowa

Obok wspomnianego ostatnio Kolejkowa ma Wrocław jeszcze jedną makietę. Jest nią historyczna makieta miasta Lwowa pokazująca to miasto w II połowie XVIII w. Została ona wykonana pod kierownictwem Janusza Witwickiego w latach 1929-1946. Wymiary makiety wynoszą 4 na 3,6 metra. Miasto przedstawiono w skali 1:200. Do wytworzenia makiety użyto brystolu, ołowiu, blachy miedzianej i drutu. Biorąc pod uwagę ilość osób przesiedlonych do Wrocławia ze Lwowa i terenów do niego przyległych nie dziwi fakt eksponowania tej makiety właśnie tutaj. Ale historia jej pojawienia się we Wrocławiu nie należy do wesołych. Jej wywiezienie z terenu ZSRR utrudniano, a jej autor zamordowany został przez NKWD. Kiedy ostatecznie makieta pojawiła się w Polsce tułała się po niej, aby ostatecznie znaleźć godne miejsce ekspozycyjne w kompleksie Hali Stulecia. Tutaj wkraczamy do specjalnie przygotowanego, klimatyzowanego pomieszczenia i cieszymy oczy wyglądem historycznego Lwowa. Uzupełnieniem ekspozycji są plansze z informacjami na temat m.in. autora makiety. Są także pamiątki po p. Witwickim. Dodatkową atrakcją jest multimedialne stanowisko pozwalające na wirtualny spacer po zdygitalizowanej makiecie.


 

http://panoramalwowa.pl/