Środa Śląska - Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej ulokowane zostało w pomieszczeniach dawnego gotyckiego ratusza. Powstało ono w 1964 jako Muzeum Rzemiosł Drzewnych, chociaż już w latach 20-tych XX w. w mieście istniało Heimatmuseum. 8 czerwca 1985 roku oraz 24 maja 1988 roku podczas prac budowlanych przy ul. Daszyńskiego 14 w Środzie Śląskiej doszło do odkrycia jednego z najcenniejszych znalezisk archeologicznych w Europie. W skrytce średniowiecznego bankiera odnaleziono kolekcję średniowiecznych monet oraz klejnoty monarchów czeskich. Większa część Skarbu Średzkiego prezentowana jest w sali muzeum, reszta znajduje się w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. Wśród wystawianych w Środzie Śląskiej eksponatów najciekawszą i najbardziej zwracającą uwagę jest złota korona kobieca należąca prawdopodobnie do żony cesarza Karola IV Luksemburskiego. Skarb Średzki prezentowany jest w specjalnie przygotowanej do tego celu sali, a oglądający mogą wysłuchać nagrania opowiadającego o elementach skarbu pokazywanych na wystawie.
Oczywiście oprócz skarbu w Muzeum możemy także zobaczyć inne ekspozycje. Jest więc zrekonstruowana Wieża Więzienna czy też warsztat w którym zobaczyć można dawne narzędzia ciesielskie.
Środa Śląska leży 30 km od Wrocławia. Dziś liczy sobie około 9000 mieszkańców. O tym jakie znaczenie miasto miało w średniowieczu warto przekonać się samemu odwiedzając sale Muzeum Regionalnego.

 

 
 
 

http://muzeumsroda.blogspot.com/