Wrocław - Muzeum Architektury

Muzeum Architektury we Wrocławiu jest jedyną tego rodzaju placówką w Polsce. Powstało ono w 1965 roku. Siedzibą muzeum są zabudowania klasztoru Bernardynów pochodzące z przełomu XV i XVI wieku. Zabudowania te bardzo mocno ucierpiały podczas II wojny światowej. Główna sala wystawowa to dawny kościół św. Bernardyna ze Sieny. Obecnie muzeum posiada w zbiorach 25 tysięcy obiektów, jednak turyści mogą oglądać niewielką ich część. W salach muzeum poza prezentacją zbiorów odbywają się spektakle teatralne czy koncerty. Pomimo, że tematyka muzeum jest mocno wyspecjalizowana i nie koniecznie masowa to warto wejść do jego wnętrza, aby zobaczyć jak przestrzeń sakralna może być wykorzystana do celów kulturalnych.


 
 

http://ma.wroc.pl