Industriada 2017


A cóż to takiego ta Industriada?
To jednodniowe, od 2010 roku coroczne święto Szlaku Zabytków Techniki odbywające się na początku czerwca.
A czym jest Szlak Zabytków Techniki?
To najbardziej interesująca trasa turystyki industrialnej w Polsce. Szlak zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego i tworzą go 42 obiekty związane z kolejnictwem, górnictwem, hutnictwem, energetyką oraz przemysłem spożywczym. Podróżując tym szlakiem trafić można do muzeów, skansenów, zamieszkałych kolonii robotniczych, a także do działających zakładów przemysłowych.

W ramach Industriady udało mi się odwiedzić w tym roku następujące miejsca:

1. Huta Szkła Zawiercie
Powstała w 1884 roku jako "S. Reich i Spółka" przejmując wcześniej działający zakład. Po jego rozbudowie produkowane tutaj szkło zyskało uznanie nie tylko w Królestwie Polskim, ale także na terenach carskiej Rosji i w cesarstwie Habsburskim. Wydany w 1925 roku katalog wyrobów obejmował ofertę 500 gatunków szkła oświetleniowego.

 
 
 
 
 

2. Stary Młyn - Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach
Stuletni młyn elektryczny po przeprowadzonej metamorfozie w 2015 roku został udostępniony jako obiekt muzealny. O tym miejscu szczegółowo napiszę w oddzielnym poście.


3. Muzeum Historii Kolei w Częstochowie
W listopadzie 1846 roku do Częstochowy dotarła linia kolejowa znana powszechnie Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską. W 2001 roku Towarzystwo Przyjaciół Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej powołało do życia muzeum w którym gromadzone są pamiątki związane z historią kolei. Możemy zobaczyć tutaj bogatą kolekcję tabliczek znamionowych lokomotyw i wagonów, symulator jazdy elektrowozem, a także zrekonstruowane pomieszczenie zawiadowcy stacji.

 
 
 
 

4. Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie
Na koniec - z przyczyn pogodowych - odwiedziłem częstochowską zapałczarnię. O miejscu tym pisałem już na blogu, więc zapraszam do odwiedzenia tego wpisu. Interesująca informacja jaką usłyszałem podczas Industriady jest taka, że Muzeum rozpoczęło starania o wpisanie go na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Dużym plusem tegorocznej Industriady jest wprowadzenie przez Kolej Śląską biletu na bezpłatny przejazd jej pociągami.


http://www.zabytkitechniki.pl/