Tokarnia - Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej

Ponieważ na dworze robi się coraz cieplej, a dni są długie i pogodne to dziś propozycja spędzenia czasu na wolnym powietrzu. Wiele lat temu jako uczeń szkoły podstawowej odwiedziłem skansen w Tokarni. Dziś jako dorosły człowiek pojechałem tam ponownie. I zachwyciłem się. Skansen zajmuje 65 hektarów powierzchni. Zgromadzone na tym ternie zabudowania reprezentują dawną zabudowę wiejską, małomiasteczkową i dworską. Pogrupowane są w taki sposób, aby odzwierciedlać dawne układy zabudowań. Wnętrza zabudowań w większości udostępnione są turystom i utrzymywane w taki sposób, aby odczuwać wrażenie, że mieszkańcy dopiero co wyszli do swojej codziennej pracy. Jednymi z najpiękniejszych obiektów na terenie skansenu są: barokowy kościół z Rogowa, dwór z Suchedniowa oraz organistówka z Bielin w której zaaranżowano aptekę. Ponadto zobaczyć można małomiasteczkowy sklep, gabinet lekarski, atelier fotograficzne. W stodole dworskiej zobaczyć można ekspozycję z prywatnych zbiorów p. Jana Wzorka prezentującą kilkadziesiąt wozów, bryczek i sań. Spacer od chałupy do chałupy na świeżym powietrzu jest tutaj ogromną przyjemnością.

 

 
 
 
 
 
 
 
 


http://mwk.com.pl/