Wrocław - Centrum Historii Zajezdnia

Wrocław wydaje się być miastem niewyczerpanym jeśli chodzi o atrakcje turystyczne. Od niedawna w budynku starej zajezdni MPK przy ul. Grabiszyńskiej działa Centrum Historii Zajezdnia, które gromadzi, bada i udostępnia pamiątki związane z najnowszą historią Wrocławia i terenów Dolnego Śląska, a także terenów włączonych do Polski po II wojnie światowej. W tym miejscu możemy zobaczyć co wydarzyło się w kraju po 1945 roku. W sposób nowoczesny, w atrakcyjnie przedstawionej scenografii możemy zapoznać się z tysiącami dokumentów w postaci zdjęć i oryginalnych eksponatów, ale także materiałów video i słownych nagrań opowieści świadków wydarzeń mających miejsce we Wrocławiu. Tu warto przyjść i zobaczyć jak wyglądało życie nas, naszych dziadków i rodziców jeszcze kilka lat temu i jak dochodziliśmy do tego co mamy dzisiaj.

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bogate zbiory Centrum oprócz wystawy stałej prezentowane są także na tematycznych wystawach czasowych. 
 

 http://www.zajezdnia.org