Rzym - Koloseum (Colosseo)

Koloseum jest największą zachowaną budowlą starożytnego Rzymu. Jego budowę rozpoczął cesarz Wespazjan w 70 roku. Po jego śmierci prace kontynuował Tytus doprowadzając do otwarcia tego obiektu w roku 80. Prace wykończeniowe były dziełem kolejnego cesarza dynastii Flawiuszów - Domicjana. Na terenie Koloseum odbywały się walki gladiatorów, naumachie, polowania na dzikie zwierzęta. W 528 roku odbyły się tu ostatnie igrzyska. W 1349 roku po trzęsieniu ziemi zawaliła się część zewnętrznej południowej ściany. W czasach świetności na widowni tego obiektu mogło znajdować się między 45 a 50 tysięcy widzów.


http://archeoroma.beniculturali.it/siti-archeologici/colosseo