Warszawa - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

To już dwa lata jak mamy możliwość w tym miejscu poznawać historię polskich Żydów. Przemieszczając poszczególne sale możemy prześledzić jak wyglądało życie i wkład społeczności żydowskiej w tereny historyczne i obecne naszego kraju. Nasza wędrówka rozpoczyna się od 960 roku, kiedy na ziemiach polskich pojawiają się pierwsi żydowscy kupcy, a kończy przykrymi momentami ze współczesnej historii naszego kraju. Do dyspozycji zwiedzających oddano wiele stanowisk multimedialnych, a wszystko we wspaniałym gmachu zaprojektowanym przez zespół fińskich architektów. A wszystko po to, aby uzmysłowić Polakom, że historia Żydów w Polsce to nie jakaś oddzielna część historii, lecz nasza wspólna. Że historia Żydów w Polsce nierozerwalnie związana jest z historią Polaków.


 
 
 
 

http://www.polin.pl/