Kraków - Muzeum Archidiecezjalne kar. Karola Wojtyły

Na ulicy Kanoniczej tuż obok opisywanego już przeze mnie Pałacu Erazma Ciołka znajduje się druga i nie mniej ciekawa placówka muzealna - Muzeum Archidiecezjalne. Pierwotnie znajdowało się ono w zabudowaniach Wawelu, a od 1994 roku zajmuje kamienice nr 19 i 21 przy ul. Kanoniczej. We wnętrzach obu kamienic zobaczyć można eksponaty sztuki sakralnej pochodzące z kościołów Krakowa i Małopolski, a także pamiątki z okresu kiedy Karol Wojtyła piastował urząd kardynalski w Krakowie i dary jakie otrzymywał w czasie swojej posługi papieskiej.

 
 
 
 
 
http://www.muzeumkra.diecezja.pl