Moskwa - Galeria Trietiakowska (Третьяковская галерея)

Największy i najbardziej znaczący zbiór sztuki rosyjskiej na świecie. Za datę powstania galerii przyjmuje się rok 1856. Jej założycielem był kupiec Paweł Trietiakow. W momencie przekazywania przez niego zgromadzonego zbioru sztuki miastu kolekcja liczyła 1287 obrazów, 518 rysunków oraz 9 rzeźb rosyjskich artystów. Dzisiaj zbiór tej galerii szacuje się na 150 tyś. eksponatów. Na szczególną uwagę w tej bogatej kolekcji dzieł zasługują arcydzieła ikonopisarstwa.

http://www.tretyakovgallery.ru/