Lucca - Katedra (Duomo)

Tradycja mówi, że pierwszy kościół powstał w tym miejscu w VI w. Budowa obecnego gmachu rozpoczęła się w 1060 roku, a konsekracji dokonał papież Aleksander II dziesięć lat później. Najważniejszym elementem fasady jest ciąg XIII wiecznych płaskorzeźb wokół atrium i drzwi. Wnętrze katedry kryje wiele interesujących dzieł sztuki. Najważniejsze z nich to:
- Tempietto - kaplica Świętej Twarzy - zawierająca krucyfiks z drzewa cedrowego wykonany przez Nikodema, świadka ukrzyżowania. W rzeczywistości jest to XIII wieczna kopia dzieła z VIII wieku. Z krucyfiksem wiąże się legenda opowiadająca historię jego pojawienia się w Lukce.
- nagrobek Ilarii del Caretto
- obraz Domenica Ghirlandaia Madonna z Dzieciątkiem wśród świętych

http://www.museocattedralelucca.it/