Świdnica - Kościół Pokoju

Kościół Pokoju w Świdnicy jest jednym z trzech tego typu obiektów jakie powstały na podstawie zezwolenia wydanego przez cesarza Ferdynanda III dla protestantów żyjących na tych ziemiach. Powstanie kościołów obwarowane było szeregiem warunków trudnych do spełnienia w ocenie cesarza. Warunki te były następujące:
- kościół musiał znajdować się poza murami miasta nie bliżej niż na odległość strzału armatniego
- nie mógł posiadać dzwonnicy i szkoły parafialnej
- kształtem nie mógł przypominać kościoła
- do budowy nie wolno było użyć trwałych materiałów. Dopuszczalnym materiałem były: drewno, słoma, piasek, glina.
- okres budowy nie mógł przekroczyć roku.
Budowa kościoła w Świdnicy rozpoczęła się 23 sierpnia 1656 roku i zakończyła 24 czerwca 1657 roku. Autorem projektu kościoła był Albrecht von Saebisch.
Do dnia dzisiejszego kościół w Świdnicy pozostaje największą drewnianą barokową świątynią na świecie. Wnętrze kościoła może pomieścić 7500 ludzi. W kościele nieprzerwanie od 1657 roku odprawiane są nabożeństwa.
Wchodzący do środka podziwiają wyjątkowo cenne wyposażenie w postaci ambony (z 1729 roku), ołtarza głównego (zamówiony na stulecie kościoła), organy, lożę Hochbergów, empory oraz liczne malowidła na stropie.

 
 
 
 
 
 
  
http://kosciolpokoju.pl/