Toszek - Zamek

Trudno określić od kiedy na wzgórzu w Toszku znajdowały się zabudowania, gdyż początkowo był to gród drewniany. Dopiero w XV wieku powstał w tym miejscu murowany zamek. Był on siedzibą księcia toszeckiego Przemysława. Od tamtego czasu zamek przechodził przez ręce książąt opolskich, Habsburgów, Redernów, Colonnów, Gaschinów i rodziny Guradze, która to jako ostatnia przekazała zamek młodzieży. Zamek przechodząc przez te wszystkie ręce był wielokrotnie przebudowywany łącząc w sobie elementy gotyku i baroku. Jak wskazują badania archeologiczne z pierwotnej budowli zachowała się środkowa część bramy wjazdowej oraz czterokondygnacyjna wieża. Zamek posiada legendę związaną z postacią Gizeli Gaschin do której nawiązuje znajdująca się na dziedzińcu studnia z figurą złotej kaczki.
Obecnie w Zamku mieści się Centrum Kultury. Zwiedzający mogą obejrzeć podziemia zamku oraz wystawę o jego historii.http://www.zamektoszek.eu