Warszawa - Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

Znajdująca się na Starym Mieście świątynia jest jedną z najstarszych w Warszawie. Jej początki sięgają przełomu XIII i XIV wieku, gdy w miejscu tym powstała drewniana kaplica. Około 1390 roku wzniesiono budowlę murowaną w której odbywały się pochówki książąt mazowieckich. Kościół do XIX wieku był wielokrotnie przebudowywany, lecz utrzymywano jego gotycki charakter. W 1944 roku świątynia uległa całkowitemu zniszczeniu. W latach 1946-58 wzorując się na planach pierwotnego kościoła dokonano rekonstrukcji Bazyliki.
W murach tej archikatedry swoje kazania wygłaszał ksiądz Piotr Skarga, tutaj odbywały się śluby i koronacje władców Polski, a także tutaj zaprzysiężono Konstytucję 3 Maja. W podziemiach Bazyliki zobaczyć można krypty w których spoczęli m.in. król Stanisław August Poniatowski, prezydenci Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki, premier Ignacy Jan Paderewski, kardynał Stefan Wyszyński, oraz Henryk Sienkiewicz.


 
 
 

http://www.katedra.mkw.pl/