Szczecin - Zamek Książąt Pomorskich

Początki dzisiejszego zamku, który góruje nad starym miastem i widoczny jest w pełnej okazałości dla podróżnych przyjeżdżających od strony Odry, sięgają roku 1346. Przez ponad pięć wieków była to siedziba rody Gryfitów władających Księstwem Pomorskim. Po wymarciu dynastii Gryfitów w 1637 roku zamek przeszedł w ręce szwedzkie, a następnie pruskie. Poprzez umieszczenie w nim garnizonów wojskowych przyczyniono się do jego dewastacji. Odbudowa zamku miała miejsce dopiero w latach 1958-1980. Prace zmierzające do zrekonstruowania wnętrz trwają jednak niemal do dzisiaj. Obecnie oprócz muzeum w zamku odbywają się koncerty, spektakle teatralne oraz działa kino.

 
 
 

 
 
 

http://zamek.szczecin.pl