Węgierska Górka - Schron Wędrowiec

Węgierska Górka to wieś w okolicy Żywca. Dzięki wydarzeniom jakie rozegrały się tu podczas kampanii wrześniowej 1939 roku nazywana jest "Westerplatte Południa". W planach obrony kraju w 1939 roku było wybudowanie tutaj 16 schronów bojowych. Udało się zrealizować budowę 5 z nich. Funkcję schronu dowodzenia i schronienia dla drużyny piechoty pełnił Schron Wędrowiec. Załoga schronu składała się z dowódcy, jego zastępcy, 3 podoficerów i 15 szeregowych. W ciężkich walkach w pierwszych dniach września 1939 roku ta grupka żołnierzy bez łączności telefonicznej z resztą kompanii broniła wstępu niemieckich żołnierzy na teren Polski. W wyniku walk po stronie Niemiec zanotowano 200 poległych. Niestety fortyfikacje zostały stracone 3 września. Obecnie w Wędrowcu w okresie letnim oglądać można pamiątki zgromadzone w Izbie Pamięci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wegierska-gorka.opg.pl/westerplatte-poludnia,115.html

Wpis powstał dzięki pomocy Marcina B z rodzinką.

Opole - Muzeum Śląska Opolskiego

Muzeum w Opolu powstało w 1900 roku. Najpierw było to Muzeum Miejskie, a od 1950 roku Muzeum Śląska Opolskiego. Główna siedziba muzeum to barokowy gmach dawnego jezuickiego kolegium. W latach 2005 - 2008 budynek przeszedł znaczący remont w czasie którego dobudowano dodatkowe pomieszczenia. Dzięki temu dziś w siedzibie głównej można oglądać eksponaty z następujących dziedzin:
- archeologia - najstarsze eksponaty pochodzą z epoki kamienia, a najmłodsze z epoki żelaza. Większość z nich pochodzi z cmentarzysk odnajdywanych na terenie Opola i okolic.
- etnografia - to liczne przedmioty codziennego użytku z XIX i XX wieku. Zobaczyć tu można narzędzia rolnicze, rzemiosło, stroje ludowe oraz rzeźbę i malarstwo powstające na terenach rolnych.
- historia - najciekawsza dla mnie część poświęcona historii miasta. Bardzo ciekawie zaprezentowana makieta dawnego Opola podświetlana w miejscach o których w danym momencie opowiada lektor. A poza tym wiele eksponatów związanych z historią miasta.
- sztuka - tutaj zobaczyć można zarówno rzeźbę jak i malarstwo polskie.
Dodatkowo na parterze muzeum zgromadzono pamiątki związane z otwartą przez jezuitów w 1675 roku apteką, a także prezentowany jest bogaty zbiór porcelany - dar Antoniego Bilońskiego.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://muzeum.opole.pl

Częstochowa - Muzeum Częstochowskie i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza

Pierwotnie istniały dwie Częstochowy: Stara i Nowa zwana Częstochówką. Każda z nich posiadała własny ratusz. Na początku XIX wieku doszło do połączenia oraz wytyczenia głównej ulicy miasta - alei Najświętszej Maryi Panny. Ponieważ w tym czasie wspomniane ratusze już nie istniały podjęto decyzję, aby w połowie nowej arterii wybudować nowy ratusz. Jego budowa trwała od 1828 do 1836 roku. Władze miasta zajmowały ten obiekt do 1959 roku, kiedy podjęto decyzję o przekazaniu go na cele muzealne. Obecnie w salach ratusza oglądać można wystawę prezentującą dzieje miasta od pradziejów, aż do 1921 roku. Dlaczego ekspozycja kończy się w tym momencie trudno jest mi ocenić i żałuję, że informacji o dalszych losach miasta trzeba szukać poza salami muzealnymi. W zamian Muzeum proponuje zwiedzającym wejście na wieżę zegarową, gdzie po przeprowadzonym kilka lat temu remoncie udostępniona jest platforma widokowa.


 
 
 

Bardzo dobrym rozwiązaniem na zwiedzanie obiektów muzealnych w Częstochowie jest nabycie karnetu. Dzięki temu, że i ja skorzystałem z zachęty w postaci przystępnej ceny takiej wejściówki mogłem udać się do kolejnego miejsca - Muzeum Górnictwa Rud Żelaza. Co ciekawe mało który mieszkaniec miasta wie o tym, że tuż obok Jasnej Góry ma korytarz kopalniany udostępniony do zwiedzania. Korytarz ten wydrążono w latach 70-tych XX wieku lokując w nim wystawę "Dzieje Górnictwa Rud Żelaza". Jest to jedyna tego rodzaju placówka w Polsce. Eksponaty tu prezentowane pochodzą z kopalń rud żelaza regionu częstochowskiego: "Rudniki", ""Wręczyca", "Barbara" oraz "Szczekaczka". Wchodząc w chodniki i komory obok oryginalnych środków transportu i maszyn zobaczyć można komorę pomp i fragment "ściany" eksploatacyjnej. Muzeum Górnictwa Rud Żelaza jest jednym z obiektów wchodzących w skład Szlaku Zabytków Techniki.

 
 
 
 
 

http://www.muzeumczestochowa.pl

Częstochowa - Bezpłatna linia turystyczna

Kto w tym roku w lipcu lub sierpniu odwiedził Częstochowę mógł skorzystać z dodatkowej atrakcji turystycznej w postaci przejażdżki bezpłatną linią turystyczną. Codziennie co godzinę pomiędzy 12:00 a 18:00, po odczekaniu swojego w dosyć długiej kolejce, można było zasiąść na dolnym lub górnym pokładzie "londyńczyka" i słuchając opowieści przewodniczki wybrać się na oglądanie miasta i poznawanie jego ciekawostek. Atrakcja cieszyła się tak dużym powodzeniem wśród turystów i samych częstochowian, że miasto rozpatruje możliwość nabycia takiego autobusu na własność i uruchamianie linii turystycznej w kolejnych latach. Jeżeli zapowiedź ta się spełni to autobus kursy rozpocznie w maju, a zakończy we wrześniu. I tak co roku.Amsterdam - Pałac królewski (Koninklijk Paleis)

Pierwotnie budynek ten był ratuszem miejskim. Powstawał w latach 1648-1665, kiedy Holandia była u szczytu potęgi morskiej i handlowej. Grząski grunt na którym był budowany musiał być umacniany przy pomocy 12 metrowych pali wbijanych w podłoże (użyto do tego celu 13659 sztuk). Na budowę ratusza przeznaczono astronomiczną wówczas kwotę 8,5 miliona guldenów. W 1808 roku po najeździe Napoleona i osadzeniu jego brata na tronie Holandii ratusz przekształcono w pałac.
Wnętrze pałacu jest udostępnione do zwiedzania. Trasa spaceru po jego wnętrzach rozpoczyna się w małym Trybunale. W tej sali odczytywano wyroki śmierci za np. morderstwa, czary lub zdradę. Następnie główną klatką schodową przechodzi się do Sali Obywatelskiej. Wystrój tej ogromnej komnaty jest przedstawieniem kosmosu. Na posadzce znajdują się mosiężne mapy północnego firmamentu oraz półkul: wschodniej i zachodniej. Wiele pomieszczeń pałacu jest otwartych i można do nich wejść, ale do części można tylko zajrzeć. Obecnie bowiem pałac nie jest wykorzystywany przez rodzinę królewską, ale to tutaj podejmowani się zagraniczni goście podczas oficjalnych wizyt w Holandii. Trzeba więc liczyć się z czasowym ograniczeniem wstępu do wnętrza. 


 
 
 
 
 
 

 https://www.paleisamsterdam.nl/